מחירון

שבוע התנסות

שבוע של כל השיעורים ללא הגבלה

90 ₪ בלבד

מנויים חודשיים

* לחודש

כרטיסיות

שבוע התנסות

90 ₪ בלבד