מחירון

כרטיסיית התנסות

חמישה שיעורים

200 ₪ בלבד

מנויים חודשיים

* לחודש

כרטיסיות

מנוי אונליין

230 ₪ בלבד