מחירון

מבצעי הכרות

מנוי חופשי חודשי

280 ₪ בלבד

או

כרטיסיית 5 שיעורים

(בתוקף לחודשיים)

280

מנויים חודשיים

* לחודש

כרטיסיות

שיעור נסיון

50 ₪ בלבד

או חינם בעת רכישת מנוי הכרות